Τι είναι Pale Ale Μπύρα

H pale ale είναι μπύρες με ζεστή ζύμωση και χρήση βύνης ελαφρού χρώματος. γι αυτό και στην εμφάνιση φαίνονται λίγο ‘’χλωμές’’(pale).Όσο πιο ξανθή είναι η βύνη που χρησιμοποιείται, τόσο ελαφρότερο είναι το χρώμα.